Правила понашања гледалаца

 • Улазак у стадион неће бити дозвољен лицу које својим понашањем или стањем указује да може проузроковати било који облик насиља, односно лицу коме је од стране правосудних органа изречена мера забране присуствовању спортским приредбама.
 • Контролу улазница и преглед лица врши редарска служба, уз коришћење техничких помагала. Право уласка у стадион биће одузето лицу које одбије контролу или преглед редарске службе.
 • Малолетна лица се ослобађају обавезе плаћања улазница за фудбалске утакмице.

СТРОГО ЗАБРАЊЕНО бацање отпатки са трибина као и из кафића

На крају подсећамо да свако лице које уђе у стадион мора поштовати и поступати по упутствима организатора, редарске службе, полиције, ватрогасаца, службе медицинске помоћи и официјелног спикера на стадиону. Сваком лицу које се не придржава упутстава издатих од наведених службених лица биће ускраћено право боравка на стадиону и против истога ће бити предузете законом предвиђене мере.

Унутар стадиона забрањено је:

 • продавати робу и улазнице, дистрибуирати штампани материјал, излагати збирке, вршити друге промотивне или комерцијалне активности;
 • успињање и седење на огради око сектора терен;
 • улажење у сектор терен;
 • бацање предмета или течности;
 • паљење ватре, испаљивање ватромета, петарди, димних прахова, димних бомби или други пиротехнички средстава;
 • вређање, истицање или ширење политичке, расистичке пропаганде, слогана и грбова;
 • ограничити или ометати подручја намењена за пролаз и излази у случај нужде;
 • писати, бојити или нешто ставити на структуралне елементе, инсталације или путеве;
 • вршити нужду, осим у санитарним просторима;
 • стајати на месту за седење;
 • поступати на начин који се може тумачити према другима као провокативан, претећи, увредљив или дискриминантан;
 • употребити материју која може проузроковати веће негативне последице (отрови, опасне и запаљиве материје и др);
 • изазвати претњу по живот или сигурност себи или другима, угрозити било кога другог и проузроковати штету;
 • улазак у рестриктивна подручја (свлачионице, функцијске просторије, ВИП и медијска подручја, итд.), који су затворене за јавност или за приступ неовлашћених лица;
 • вршити застрашивање, принуду, вређање или провокацију други људи, укључујући судије, играче, званичника клуба, безбедносне и редарске службенике;
 • вршење опструкције редарске службе, полиције, ватрогасаца и медецинске службе;
 • конзумирање алкохол и других супстанци које могу утицати на понашање;
 • одношење, оштећење и неовлашћено коришћење садржаја на стадиону и
 • ношење маски које спречавају идентификацију лица.